ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

«Πως να κοιτάξω έναν πίνακα για να τον καταλάβω, με ρώτησαν. Σα να μπορούσα να τους πω τον μαγικό τρόπο ή τον μαθηματικό τύπο, που ανοίγει τα μάτια στην ομορφιά και στην υποκειμενική ή αντικειμενική αλήθεια! … Πως θα μπορούσα να υποδείξω ένα δρόμο, όταν εγώ περνώ πλήθος απρόσμενα μονοπάτια; … Δεν περπατώ ανάμεσα στα βιβλία και τα μουσεία, σαν σε ένα κήπο ήσυχο. Ριψοκινδυνεύω την περιπέτεια, ακόμα και στους τόπους, που νόμιζα γνωστούς».
P. Elyard
Τα μουσεία είναι τα θησαυροφυλάκια του παρελθόντος, του παρόντος και τους μέλλοντος. Μουσεία ιστορίας, τέχνης, λαϊκού πολιτισμού, φυσικής ιστορίας, επιστήμης και τεχνολογίας. Μουσεία, που αφορούν ένα ειδικό θέμα, όπως πλανητάρια, ενυδρεία, βοτανικοί κήποι ή μουσεία, που απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό, όπως παιδικά μουσεία και μουσεία αφής. Στα μουσεία συλλέγουμε, διατηρούμε και εκθέτουμε τα τεκμήρια από τον τρόπο ζωής μας. Στα μουσεία προσφέρουμε στους επισκέπτες τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν και να μάθουν μέσα από τον πολιτισμό.
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου ιστολογίου θα προσπαθήσουμε να παρουσιάζουμε ιδέες Μουσειακής Αγωγής, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να προσεγγίζουν ευκολότερα θέματα τέχνης και πολιτισμού που παρουσιάζουν στο νηπιαγωγείο.
Νίκη Κάντζου
Master Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας
Υπ. Δρ. του ΤΕΑΠΗ του Παν/μίου Αθηνών