ΠΑΜΕ... Α΄ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:

Στα προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπέδου Τ.Π.Ε., που θα υλοποιηθούν στο διάστημα Φεβρουαρίου – Απριλίου 2015 στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠΙΣ), μπορούν να συμμετάσχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εν ενεργεία αναπληρωτές της δημόσιας εκπαίδευσης, όλων των κλάδων, εκτός των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ19/20 για τους οποίους η πιστοποίηση Α' επιπέδου Τ.Π.Ε. δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα επιμόρφωσης.

 Οι αναπληρωτές και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση (αποστολή στο fax: 210 3222135) από την οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στα προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπέδου Τ.Π.Ε. (δείτε ΕΔΩ).

ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ:

Οι εξετάσεις πιστοποίησης των δεξιοτήτων και γνώσεων των εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών θα υλοποιηθεί σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕ.ΠΙΣ.), τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Παν/μίων και ΤΕΙ.

ΠΩΣ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ;
Κάθε εκπαιδευτικός που επιθυμεί να συμμετάσχει στις διαδικασίες, θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου (http://b-epipedo2.cti.gr/mis), επιλέγοντας το ΚΕ.ΠΙΣ. και την ημερομηνία που τον ενδιαφέρει να πιστοποιηθεί. Η εκπαιδευτική κοινότητα θα ενημερώνεται κατάλληλα από τον κόμβο του έργου για το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.

 ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ;

Ο εκπαιδευτικός θα έχει στη διάθεσή του τρεις δυνατότητες συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης.
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί να συμμετέχει στη διαδικασία ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

1. Ενημερώνεται από τον κόμβο του έργου για το χρονοδιάγραμμα της περιόδου πιστοποίησης και την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.


2. Ακολουθεί την διαδικασία απόκτησης κωδικών εισόδου σε περίπτωση που διαπιστώσει πως δεν έχει (δείτε παρακάτω).

3. Συνδέεται στο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου μέσω του διαδικτύου (η πρόσβαση μπορεί να γίνει από την σχολική μονάδα του εκπαιδευτικού ή από οποιονδήποτε Η/Υ που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο με την χρήση κωδικών που είναι μοναδικοί για κάθε εκπαιδευτικό)

4. Συμβουλεύεται τις σχετικές «Οδηγίες Χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματοςγια την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις διαδικασίες Πιστοποίησης (ενότητα 3 του παρόντος Οδηγού).

5. Ενημερώνεται για τα διαθέσιμα ΚΕ.ΠΙΣ. καθώς και για τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ανά ΚΕ.ΠΙΣ.

6. Υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση και δεσμεύεται ότι θα συμμετάσχει στη διαδικασία την καθορισμένη ημέρα και ώρα στο ΚΕ.ΠΙΣ. που επέλεξε. Προσέρχεται στο ΚΕ.ΠΙΣ., ταυτοποιείται και καταλαμβάνει μια θέση εργασίας σε υπολογιστή.

7. Ενημερώνεται για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. 8. Απαντά ηλεκτρονικά σε ένα σύνολο ερωτήσεων (test) που προκύπτει με τυχαίο τρόπο και είναι διαφορετικό για τον κάθε εκπαιδευτικό.

9. Τα παραγόμενα σύνολα ερωτήσεων είναι της ίδιας δυσκολίας και αντιπροσωπευτικότητας. Ο εκπαιδευτικός θα έχει στη διάθεσή του το πολύ τρεις (3) ώρες για να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης.

10.Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, τα δεδομένα των απαντήσεων που έχουν δοθεί από τους εκπαιδευτικούς, καταχωρίζονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Η πρόσβαση στα αποτέλεσμα της πιστοποίησης θα επιτρέπεται μόνο στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό και διασφαλίζεται με τον κωδικό πρόσβασης που του έχει παραχωρηθεί.

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Οι ερωτήσεις που θα περιλαμβάνει ένα τεστ θα είναι κυρίως Ερωτήσεις Εφαρμογών αλλά και μικρός αριθμός Ερωτήσεων Κλειστού Τύπου (Σωστού/ Λάθους, Πολλαπλής Επιλογής, Συμπλήρωσης κενού κλπ).

Το πλήρες τεστ πιστοποίησης περιλαμβάνει 60 ερωτήσεις - ασκήσεις της μορφής:

1. δραστηριότητα εφαρμογής
2. κλειστού τύπου (Σωστού/ Λάθους, Πολλαπλής Επιλογής, Συμπλήρωσης Κενού) και
3. ερωτήσεις μεικτού τύπου (ο χρήστης κάνει μία δραστηριότητα εφαρμογής και βάση αυτής απαντά σε μία ερώτηση κλειστού τύπου).


  ΤΕΣΤ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ: 

Προκειμένου να εξοικειωθείτε με το περιβάλλον πιστοποίησης θα πρέπει να συνδεθείτε στο πληροφοριακό σύστημα του έργου (http://bepipedo2.cti.gr/mis). Και να ασκηθείτε σ΄ένα αντιπροσωπευτικό τεστ.

Στην αρχική σελίδα του παρόντος ιστολογίου στην παράλληλη στήλη δεξιά υπάρχουν συνδέσεις με τους δικτυακούς τόπους των συναδέλφων Σαλονικίδη και Μισαηλίδη με πολλά τεστάκια εξοικείωσης για όλες τις ενότητες της εξεταστέας ύλης.
 
Οδηγίες για την απόκτηση κωδικών θα βρείτε εδώ:
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου