ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

1.« Στάσεις και αντιλήψεις των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» Δείτε εδώ
 
 2. «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με χρήση των ΤΠΕ: «Η καφέ αρκούδα, είδος απειλούμενο με εξαφάνιση» Δείτε εδώ
 
 
 
3. Πώς να ξεκινήσω ένα Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην τάξη μου...

Πριν επιλέξουμε το θέμα πάνω στο οποίο θα εργαστούμε, εξετάζουμε όλους τους παράγοντες που θα επηρεάσουν τη δεκτικότητα και αποδοχή των μαθητών. Είναι σημαντικό για παράδειγμα, να γνωρίζουμε αν υπάρχουν μαθητές που βιώνουν συνθήκες διακρίσεων ή τη στέρηση κάποιου δικαιώματός τους.
Η οργάνωση της τάξης, οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών, ο τρόπος δουλειάς και όλοι εκείνοι οι παράγοντες που διαμορφώνουν το άτυπο ή κρυφό πρόγραμμα είναι η πρώτη μας μέριμνα.
  • Πρώτο Βήμα: Οργάνωση της τάξης
  • Δεύτερο βήμα: Ανάπτυξη εμπιστοσύνης και σεβασμού
  • Τρίτο βήμα: Η εμπειρία της ανθρώπινης ζεστασιάς
  • Τέταρτο βήμα: Η κοινωνική δικαιοσύνη στην τάξη
  • Πέμπτο βήμα: Οι επιθετικοί προσδιορισμοί
  • Έκτο βήμα: Αξιοποίηση των καθημερινών προβλημάτων της τάξης
  • Έβδομο βήμα: Αποφασιστική αντιμετώπιση συμπεριφορών διάκρισης
 Σχέδιο μαθήματος: Είμαστε όλοι μια οικογένεια. Από Νηπιαγωγείο έως Γ΄ Τάξη Δημοτικού
Δείτε εδώ:

ΠΗΓΗ: http://www.amnesty.org.gr/how-to-start-a-training-program-for-human-rights-in-my-class