Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

 
 
Καλή δύναμη για τη νέα σχολική χρονιά, να είναι
χαρούμενη και δημιουργική, με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα…!!!