Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Πανελλήνια Επιστημονική Ενωση Νηπιαγωγών για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ

 
http://www.peena.gr/
 
Η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Νηπιαγωγών για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Π.Ε.E.Ν.Α@ΤΠΕ), είναι επιστημονικό σωματείο που εκπροσωπεί τους/τις νηπιαγωγούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 
Σκοπός της Ένωσης είναι η υποστήριξη και η ανάδειξη του επιστημονικού ρόλου των νηπιαγωγών, με κοινό ενδιαφέρον την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο νηπιαγωγείο και η συνεισφορά στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας.

Μέλη της Ένωσης μπορεί να είναι νηπιαγωγοί που δύνανται να εργαστούν ή εργάζονται στα νηπιαγωγεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με κοινό ενδιαφέρον την προώθηση της γνώσης, της διδασκαλίας και της μάθησης με την υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Περισσότερες πληροφορίες στο site  της  Π.Ε.Ε.Ν.Α:  http://www.peena.gr/