ΠΑΜΕ...Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ!


Το έργο «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ελληνικών σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδακτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  στην τάξη.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης έχει διάρκεια 96 ώρες και διεξάγεται εκτός σχολικού ωραρίου σε ειδικά εξοπλισμένα κέντρα, Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης - ΚΣΕ, τα οποία συνήθως είναι σχολεία, σε όλη τη χώρα, από εξειδικευμένους επιμορφωτές, τους επιμορφωτές B’ επιπέδου, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό σε Πανεπιστήμια, τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Εκπαίδευσης – ΠΑΚΕ. Η επιμόρφωση αυτή, γνωστή και ως επιμόρφωση B’ επιπέδου, καθώς αποτελεί φυσική συνέχεια της επιμόρφωσης A’ επιπέδου σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ που έγινε στο πλαίσιο προηγούμενων έργων.
Στην επιμόρφωση B’ επιπέδου μπορούν να λάβουν μέρος και νηπιαγωγοί (ΠΕ60), εφόσον έχουν ήδη πιστοποιηθεί ως προς τις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ – Α’ επιπέδου και είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων. Πρέπει επίσης να υπηρετούν σε σχολείο κατά τη χρονική περίοδο της επιμόρφωσης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη - στην τάξη τους - τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν, πράγμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ίδιας της επιμορφωτικής διαδικασίας.
Αντικείμενο της επιμόρφωσης B΄ επιπέδου είναι η εκμάθηση των αρχών παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, η απόκτηση δεξιοτήτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων γενικής χρήσης και η καλλιέργεια του τρίπτυχου γνώσεις-δεξιότητες-στάσεις.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΣΕ

Διδακτικό υλικό-Γενικό μέρος
Διδακτικό υλικό-Ειδικό μέρος (ΠΕ 60)
Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας:
Η αξιοποίησή τους στην προσχολική και
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γενικές Οδηγίες Πιστοποίησης εδώ
Ενημερωτικό Σημείωμα για τη  διαδικασία Πιστοποίησης εδώ
Ερωτήσεις Πιστοποίησης εδώ
Συνοπτική Δομή Εκπαιδευτικού Σεναρίου εδώ

Πηγή : Κόμβος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β΄Επιπέδου 

Τα προγράμματά μου για τη Δ΄ επιμορφωτική περίοδο
 στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης - ΚΣΕ (ΠΕ60)


1. ΚΣΕ Παν/μιο Αθήνας
 Εκπ/σης και Αγωγής στην Προσχ/κή Ηλικία
Ομάδα επιμορφούμενων νηπιαγωγών 

2. ΚΣΕ 2ο Δ.Σ. Ν. Ιωνίας
Ομάδα επιμορφούμενων νηπιαγωγών 

Γιώτα Παναγιωτοπούλου 
Επιμορφώτρια ΠΕ60/70