ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ


Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μεταβάλλουν τον κόσμο από κάθε άποψη. Το νηπιαγωγείο δεν είναι δυνατόν να μείνει έξω ή να είναι μακριά από αυτή τη διαδικασία. Οι συνθήκες μάθησης στο σύγχρονο σχολείο, οι γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που αναμένεται να αποκτήσουν οι μαθητές πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα.
Είναι επομένως αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, και σε συνάρτηση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Η  εκπαιδευτική κοινότητα στις μέρες μας σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιεί υπολογιστές και ψηφιακά δίκτυα.
Οι ΤΠΕ μπορούν να παίξουν ένα σπουδαίο ρόλο στο νηπιαγωγείο. Με την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στις δραστηριότητες μάθησης που αξιοποιούν τις ΤΠΕ  βελτιώνεται η παρεχόμενη εκπαίδευση,  προωθείται και ενισχύεται η καινοτομία και η δημιουργικότητα..
 Τα ερευνητικά δεδομένα των τελευταίων ετών αποδεικνύουν ότι τα παιδιά μικρών ηλικιών τα οποία εκτελούν στην τάξη επιτυχώς δραστηριότητες με Η/Υ, βγαίνουν κερδισμένα συγκριτικά μ΄ εκείνα  που δεν το κάνουν στους εξής τομείς: ανάπτυξη της νοημοσύνης, εμπλουτισμός των γνώσεων, ενίσχυση της μνήμης, ικανότητα επίλυση προβλήματος ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος, διεύρυνση της επικοινωνίας και δεξιότητες αναστοχασμού (Κόμης, 2004). Έρευνες έχουν δείξει ότι παιδιά της ηλικίας αυτής μπορούν να χειριστούν επιτυχώς τους υπολογιστές, με την κατάλληλη διδασκαλία (Ντολιοπούλου 1998, Παγγέ 2000, Κιτσαράς 2001, Κυρίδης κ.ά. 2003).
        Οι Τ.Π.Ε., όπως σε όλο το φάσμα της Εκπαίδευσης, έτσι και στο πλαίσιο της Προσχολικής Εκπαίδευσης μπορούν να αξιοποιηθούν για μια πληθώρα ενεργειών, διαδικασιών και εργασιών, όπως:
·         Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του σχολείου
·         Υποστήριξη κατά το σχεδιασμό και την προετοιμασία της διδασκαλίας
·         Χρήση του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου
·         Επικοινωνία και αναζήτηση πληροφοριών (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2002α)

Γιώτα Παναγιωτοπούλου
Υπ. Δρ. του ΤΕΑΠΗ του Παν/μίου Αθηνών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ


Με το εκπαιδευτικό λογισμικό επιδιώκεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (διασύνδεση της πληροφορίας, πολλαπλή αναπάρασταση της πληροφορίας, διερεύνηση, πειραματισμός, κ.λπ.) για τη δημιουργία ενός πλούσιου, ελκυστικού και προκλητικού μαθησιακού περιβάλλοντος που θα ευνοεί τη διερευνητική, την ενεργητική και τη δημιουργική μάθηση. Επιδιώκεται δηλαδή, το Ε.Λ. να αποτελέσει ένα επιπλέον μέσο για την επίτευξη των στόχων που θέτουν τα Π.Σ. και για την ποιοτική βελτίωση της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης. 

Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό λογισμικό αναμένεται να συμβάλει,
  • στη φιλικότερη, ελκυστικότερη, πλουσιότερη και πολύπλευρη παρουσίαση της ύλης,
  • στη βιωματική προσέγγιση της γνώσης,
  • στην ενεργοποίηση του μαθητή μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, πειραματισμό και διερεύνηση,
  • στη συμπύκνωση πολλών μακροσκελών κειμένων σε οπτικοακουστικά μηνύματα με μεγάλη περιεκτικότητα πληροφορίας,
  • στη μείωση του χρόνου που αφιερώνει ο μαθητής και του κόπου που καταβάλλει για την αφομοίωση της ύλης-περιεχομένου,
  • στην προώθηση της συνεργατικής αλλά και της εξατομικευμένης μάθησης (οι μαθητές στο πλαίσιο κοινών δραστηριοτήτων μαθαίνουν να συνεργάζονται αλλά και ο κάθε μαθητής ξεχωριστά μπορεί να ακολουθήσει τους δικούς του ρυθμούς μάθησης).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ


TUXPAINT
Το Tux Paint είναι ένα ελεύθερο, βραβευμένο πρόγραμμα ζωγραφικής για παιδιά ηλικίας από 3 εως 12 (για παράδειγμα, παιδιά προσχολικής ηλικίας και παιδιά δημοτικού). Συνδυάζει μια εύχρηστη διεπαφή, διασκεδαστικά εφέ ήχου, και μια ενθαρρυντική μασκότ κινούμενων σχεδίων η οποία καθοδηγεί τα παιδιά καθώς χρησιμοποιούν το πρόγραμμα. Τα παιδιά έχουν στη διάθεσή τους ένα κενό καμβά και μια ποικιλία εργαλείων σχεδίασης που βοηθούν τη δημιουργικότητά τους.
Το Tux Paint τρέχει σε μία ποικιλία από πλατμόρμες, συμπεριλαμβανομένων όλων των εκδόσεων των Windows.
     LINKS
http://www.tuxpaint.org/
http://tuxpaintgr.blogspot.com/
Δείτε τα παρακάτω βιντεάκια: