ΝΕΑ

  • Πιστοποίηση εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου. Αναλυτικές πληροφορίες και υλικό σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης και  τον τρόπο απόκτησης κωδικών για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής θα βρείτε εδώ: 
  • Για περισσότερες πληροφορίες στον επίσημο κόμβο:
    http://b-epipedo2.cti.gr/news-announcements/2011-05-05-14-11-14/264-14042011-.html
    ..............................................................................
  • Πολύ χρήσιμο - Ηλεκτρονικό ΚΕΠ
    Όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου (περιλαμβανομένων των Ατομικών Λογαριασμών Ασφάλισης του ΙΚΑ, των Πιστοποιητικών Οικογενειακής Κατάστασης, κ.λπ.) στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή: