Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

ΕΠ.Ε.Α.Δ.Ν.Α.- ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 
  «Γνωρίζω και χρησιμοποιώ τον υπολογιστή - Βασικές γνώσεις και δεξιότητες»

Η Επιστημονική Ένωση Αποφοίτων του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών Αθήνας (ΕΠ.Ε.Α.Δ.Ν.Α.),  στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της  αλλά και εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων ξεκινά εκπαιδευτικές-επιμορφωτικές δραστηριότητές για την τρέχουσα σχολική χρονιά. Στο πλαίσιο αυτό θα οργανώσει μια σειρά από επιμορφωτικά σεμινάρια στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
1. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη
1.1.«Γνωρίζω και χρησιμοποιώ τον υπολογιστή - Βασικές γνώσεις και δεξιότητες
1.2.«Γνωρίζω και αξιοποιώ τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη - Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού»
2. Νομοθεσία και Διοίκηση στην Προσχολική Εκπαίδευση
3. Μεθοδολογία κοινωνικής έρευνας - στατιστική ανάλυση με τη χρήση του SPSS


Στο επόμενο διάστημα θα υλοποιηθεί το σεμινάριο:
«Γνωρίζω και χρησιμοποιώ τον υπολογιστή - Βασικές γνώσεις και δεξιότητες»
                                 (Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης)

 
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ: