Ο ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο Διαδραστικός Πίνακας στην τάξη
Ο  Διαδραστικός Πίνακας (Δ.Π.) (Interactive Whiteboard, IWB) είναι  ένα υποστηρικτικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που τα τελευταία χρόνια έχει ενσωματωθεί σε πολλά σχολεία παγκοσμίως.
Αποτελείται από μια επιφάνεια εργασίας, που υποστηρίζει τις λειτουργίες της προβολής και της αλληλεπίδρασης και συνδέεται με έναν υπολογιστή και ένα βιντεοπροβολέα. Μέσω του προβολέα εμφανίζεται στον πίνακα η οθόνη του υπολογιστή.
Είναι ένα δυναμικό μέσο παρουσίασης με διαδραστικά χαρακτηριστικά, σχετικά νέο εργαλείο για την εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο και ανήκει στην κατηγορία των τεταρτογενών τεχνολογικών  Μέσων.
Καλύπτει και υποκαθιστά όλες  τις λειτουργίες των κλασικών μέσων όπως του μαυροπίνακα ή του κλασικού πίνακα.  Διευρύνει τις δυνατότητες του κλασικού πίνακα μέσα από τις ψηφιακές προεκτάσεις τις οποίες προσφέρει.
Λειτουργεί με την αφή: οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να γράφουν ή να σχεδιάζουν είτε με το δάκτυλό τους, είτε με ειδική γραφίδα, είτε με κάποια άλλη συσκευή.

Ο Διαδραστικός Πίνακας στο νηπιαγωγείο
4ο Νηπιαγωγείο Γέρακα Αττικής

       Μια σειρά από δεδομένα που προκύπτουν από διάφορες μελέτες και έρευνες, πιστοποιούν τα θετικά αποτελέσματα, που δύναται να έχει η αξιοποίηση του Δ.Π. στην τάξη του νηπιαγωγείου
Νηπιαγωγείο Νενήτων Χίου
 Κατά την εργασία στον Δ.Π. τα παιδιά μικρής ηλικίας αναπτύσσουν μια πληθώρα κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Η εργασία τους στο πλαίσιο της ομάδας προάγει τη συνεργασία, την ανάληψη ρόλων, την αλληλεπίδραση με το μαθησιακό υλικό και αναδύει τη χαρά της δημιουργίας.

Γιώτα Παναγιωτοπούλου