Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ»

-       Το Σάββατο 9 Ιουνίου 2012 στην Αθήνα (στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, οδός Πειραιώς 211 & Θράκης – Ταύρος Αθήνας, ώρες 09.00-18.00) και την
-        Κυριακή 10 Ιουνίου 2012 στη Θεσσαλονίκη (στο Κέντρο Διάδοσης και Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ., οδός 3ης Σεπτεμβρίου - Πανεπιστημιούπολη Θεσ/νίκης, ώρες 09.00-18.00)

θα πραγματοποιηθούν Ημερίδες με τίτλο «Αποτίμηση και Σχεδιασμός της λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής», υπό τη συνδιοργάνωση της Δράσης 1 (Υποστήριξη της Λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής) και της Δράσης 10 (Εσωτερική Αξιολόγηση) της Πράξης «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών».
Στις ημερίδες θα συζητηθούν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη εκπαίδευσης ζητήματα που αφορούν τις Τάξεις Υποδοχής, όπως η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στις Τάξεις Υποδοχής. Στόχος είναι η δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών, καθώς και η ευκαιρία να καταγραφούν τα προβλήματα που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί στο καθημερινό διδακτικό τους έργο. Απώτερος σκοπός είναι η υποστήριξη της Δράσης 1 στις Τάξεις Υποδοχής να γίνει πιο αποτελεσματική κατά την επόμενη σχολική χρονιά μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων και των συμπερασμάτων που θα προκύψουν από τις Ημερίδες.
Για το πρόγραμμα της  Αθήνας δείτε εδώ:
Για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου