Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

8ο Πανελλήνιο Συνέδ ιο
H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση,
 
Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο
μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών
 
Αθήνα, 19 – 21 Δεκεμβρίου 2014

Οργάνωση: Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποβολή περιλήψεων: έως και 1η Οκτωβρίου 2014

Τύποι Εργασιών
• Προφορικές ανακοινώσεις ερευνητικών εργασιών
• Συμπόσια 3 έως 4 εργασιών με κοινό θέμα
• Αναρτημένες ανακοινώσεις
• Εργαστήρια: Διδακτικών μεθόδων, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων,
διδακτικών Προτάσεων
Για τα Συμπόσια πρέπει να υποβληθούν περιλήψεις και της κεντρικής ιδέας
και κάθε εργασίας χωριστά.

Ιστοσελίδα: http://scienceeduteapi.weebly.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου