Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΤο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Αξιοποίησης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, του ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Αθηνών, σας προσκαλεί να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας σ΄ ένα από τα ακόλουθα προγράμματα:
1. «Ηλεκτρονική διοικητική διαχείριση και οργάνωση εκπαιδευτικών μονάδων»
2. «Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ και παιδαγωγική αξιοποίηση στη διδακτική πράξη» (προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης Α΄Επιπέδου)
3. «Ανάλυση Ποσοτικων και ποιοτικών δεδομένων κοινωνικών επιστημών με χρήση του λογισμικού SPSS»
Τα προγράμματα στοχεύουν:
1. Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους ενδιαφερόμενους σχετικά με την χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διοικητική διαχείριση και οργάνωση των σχολικών μονάδων.
2. Στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων χρήσης του υπολογιστή και ορθής παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
2. Στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την χρήση και αξιοποίηση λογισμικών τόσο της Στατιστικής όσο και της ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων που προκύπτουν από την έρευνα αλλά και την καθημερινές επαγγελματικές ανάγκες στον χώρο των Κοινωνικών Επιστημών.
Τα παραπάνω προγράμματα είναι ετήσια και έχει το καθένα διάρκεια 350 ωρών. Έχουν δομηθεί σε δια ζώσης και εξ αποστασεως διδακτικές συνεδρίες. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης μοριοδοτούμενου εκπαιδευτικού προγράμματος» από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Στατιστικής και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση του ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 2451/13-11-15.
Απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς (δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης) όλων των βαθμίδων
Στελέχη της Διοίκησης της εκπαίδευσης.
Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της διά Βίου Μάθησης
Φοιτητές
Για περισσότερες πληροφορίες:  https://eestpe-e.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου